Jos van Lierop

Sparrendreef 3
5738 RN Mariahout

Tel. 0413 20 93 75
Fax. 0413 20 96 67

info@grassfix.nl
www.grassfix.nl

Grassfix®

Grassfix® is een mengsel dat erosie van taluds, slootkanten, bermen, dijken, etc. vermindert.

Op aanvraag kunnen diverse resultaten worden gerealiseerd. Verschillende zaden of meststoffen zijn mogelijk, maar ook toediening van een kruidenmengsel behoort tot de mogelijkheden.

De groeisnelheid van het opgespoten materiaal is afhankelijk van het Nederlandse weerklimaat.

Voor de prachtige en praktische resultaten verwijzen wij u graag naar de fotopagina.

Grassfix voor behandeling
Grassfix voor behandeling

Grassfix na behandeling
Grassfix na behandeling